Departamentul organizează stagii de perfecționare la două programe:

Managementul serviciilor în structurile de primire turistică
Management în activitatea de turism

În rezultatul realizării cursurilor de formare continuă în volum de 450 ore — 15 credite, audienții primesc certificate de calificare în domeniile respective.  Departamentul cooperează cu catedrele/departamentele de profil din instituțiile de învăţământ superior din ţară și din străinătate, consolidând potenţialul competitiv şi ştiinţific a cadrelor didactice prin participarea la Conferinţe, Mese Rotunde şi Seminare.

Prima promoție a formării continuă în domeniul serviciilor hoteliere și turismului

În cadrul Departamentului Economie, Marketing şi Turism se desfăşoară cursuri de Formare Profesională Continuă pentru toţi doritori de a obţine confirmarea calificării deţinute în conformitate cu Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova cu modificările ulterioare.

Formarea continuă oferă posibilitatea extinderii cunoașterii științifice și practice cu privire la tendințele moderne în domeniul serviciilor hoteliere şi turismului.

Începînd cu 10 septembrie 2018 s-a desfăşurat primul ciclu de formare continuă în domeniul „Management în activităţile de turism”.

Felicităm prima promoţie în confirmarea calificării!