În cadrul Departamentului au fost implementate  următoarele  proiecte:

I. LMPH Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie/ Licența Masterate profesionale in managementul activităților hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Géorgia, Azerbaïdjan si Moldova,  No 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR; perioada de  desfășurare: December 2013 – Mai 2017, având drept obiective:

  • Să contribuie la dezvoltarea turismului modern care să încorporeze un mediu ecologic, social, economic ridicat, prin instruirea resurselor umane capabile să proiecteze, să evalueze, să implementeze, să comercializeze și să opereze proiecte în hotelărie adaptate contextului lor.
  • Să profesionalizeze programele de învățământ și de formare în domeniul hotelăriei și turismului, în conformitate cu procesul de la Bologna.
  • Să renoveze un program de licență și să creeze două programe profesionale de masterat în hotelărie și turism adaptate la nevoile lor specifice, să instruiască 9 cadre didactice (în UE), să conceapă programe și conținuturi de formare continuă, să creeze un centru de excelență / centru de resurse și să formeze 200 de studenți pe aceste curricule noi , să dezvolte mobilitatea studenților și să creeze o diplomă dublă sau comună.
  • Să îmbunătățească capacitatea de angajare a studenților în pozițiile funcțiilor de conducere în activitățile ospitalității și turismului.

II. Proiectul Increasing competitiveness of rural tourism destinations in Moldova through service design and co-creation / Creșterea competitivității destinațiilor turistice rurale în Moldova prin proiectarea și co-crearea serviciilor. Perioada de desfășurare: 1.11.2016 – 31.12. 2017. Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării dintre principalii parteneri ai proiectului: departamentul de turism a Universității de Stat din Moldova și University of Tartu Pärnu College. Scopul proiectului: creșterea competitivității regiunilor turistice din Moldova, focalizându-se, în principal, asupra zonelor rurale, prin prezentarea bunelor practici estoniene de destinație turistică rurală și de antreprenoriat turistic: 

  • actualilor antreprenori/ reprezentanți ai pieței industriei turistice din Republica Moldova,
  • studenților specialității de turism în calitate de viitori specialiști,
  • profesorilor specialității de turism.

III. Proiectul Empowering women and youth through raising their skills and competencies in the field of rural event and hospitality service design/ Abilitarea femeilor și tinerilor prin creșterea calificărilor și competențelor lor în domeniul design-ului evenimentelor rurale și ale serviciilor de ospitalitate. Perioada de desfășurare: ianuarie, 2018 -ianuarie, 2019.Proiectul este finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei și urmărește dezvoltarea cooperării între partenerii proiectului: Universitatea de Stat din Moldova, University of Tartu Pärnu College și Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți.

Scopul proiectului este de a ajuta femeile și tinerii în zonele rurale din nordul Moldovei, prin creșterea abilităților și competențelor lor în domeniul design-ului evenimentelor rurale și al serviciilor de ospitalitate.

IV. Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în bazinul Mării Negre (COMOARA), nr de ref. BSB 371, perioada de  desfășurare: 2018  – 2020. (Matveev S., Hămuraru M., Buzdugan A., Călugăreanu I., Guja A.)

V. 15.817.06.20F Centre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto-nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. (Corobcean A., Matveev S.,)

VI. 15.817.06.22F Valorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse istorico-religioase)