Centrul de excelență din cadrul Facultății Științe economice a fost deschis în urma elaborării Proiectului TEMPUS LMPH«Licence Masters professionnels en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie», în calitate de Coordonator Regional pentru Republica Moldova a fost implicată Universitatea de Stat din Moldova.

Centrul de excelență “Turism și activitate hotelieră” este subdiviziune a Departamentului Economie Marketing și Turism, care are drept scop formarea educațională de învățământ profesional suplimentar și petrecerea diferitor manifestări științifico-practice. Acesta este primul centru de formare a abilităților teoretico-practice din domeniul turismului a cărui misiune principală este de a aduce industria turismului la un nou nivel prin instruirea personalului inovator, recalificarea celor existente, precum și a managerilor de formare și a proprietarilor industriei turistice care doresc să țină pasul know-how-lor.

Activitatea centrului estre orientată spre formarea abilităților:

 • absolvenții instituțiilor care doresc să obțină o nouă calificare (manager de agenție de turism, ghid turistic) și să obțină asistență în găsirea unui loc de muncă;
 • persoanele care doresc să-și deschidă propria agenție de turism;
 • administratorii și managerii agențiilor de turism care doresc să-și îmbunătățească nivelul profesional și/sau să dobândească cunoștințe despre promovarea agențiilor de turism pe piața serviciilor turistice;
 • persoanele cu studii secundare sau superioare în turism profesional, care doresc să-și îmbunătățească calificările în cadrul celor existente;
 • persoanele care sunt interesate de module educaționale individuale de programe educaționale și / sau cursuri de scurtă durată, seminare, cursuri de specialitate;
 • persoane interesate de turism;
 • cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ pentru a-și îmbunătăți abilitățile;
 • angajații întreprinderilor din industria turismului pentru a-și îmbunătăți abilitățile etc.

Baza programelor de formare continuă și a seminarelor din cadrul Centrului de excelență se axează pe tehnici de management utilizate activitatea agențiilor de turism, care reprezintă metode de lucru pentru formarea abilităților în deschiderea unei noi afaceri și care nu permit riscuri.

 • Centrul de excelență are un personal didactic profesional, format din practicieni din industria turismului și serviciilor hoteliere, care garantează cele mai recente și mai utile informații, prin care puteți îmbunătăți în mod semnificativ atât nivelul profesional și creșterea rentabilității unei agenții de turism sau hotel. Totodată în cadrul centrului își desfășoară activitatea Seminarului științifico-practic “Servicii hoteliere, turism și agrement”, care sunt organizate întruniri cu specialiști din domeniu academic, cât și cel real al mediu de afaceri. Deasemenea, în cadrul Centrului sunt elaborate următoarele programe pentru cursuri de formare profesională continuă:
 • Managementul serviciilor în structurile de primire turistică
 • Management în activitatea de turism

Centrul de excelență “Turism și activitate hotelieră” își desfășoară activitatea în cadrul Departamentului Economie Marketing și Turism, Facultatea Științe economice, a USM.

Date de contact: str. Alexei Mateevici, 60, Bloc central, MD-2009, Chișinău, biroul 323, 327.

Graficul de lucru:

Luni-vineri – 09.00 – 17.00 Sâmbătă-Duminică – Zi de odihnă

Plan activitate 2018-2019

Plan activitate 2017-2018