În afară de activitățile curriculare, în cadrul departamentului se organizează trei cercuri științifice studențeşti:

1.  Cercetare, Inovare, Competitivitate – coordonator științific: Bradu M., lect.sup.univ.;

2.  Tânărul marketer– coordonator științific: Bulat V.,dr.,lect. univ.

3. Valorificarea potențialului turistic în Republica Moldova-coordonator științific: Guja A.,asist.univ.

Activitatea științifică a studenților se desfășoară atât în baza planurilor de activitate ale Cercurilor Ştiinţifice, aprobate de departament, cât şi în mod individual prin participarea la diverse conferinţe/concursuri