Misiunea Departamentului Economie, Marketing și Turism este de a forma specialiști competitivi și inovatori pentru domeniile activității economice: Marketing și logistica; Servicii hoteliere, turism și agrement cu o pregătire înaltă in aceste domenii.

Activitatea departamentului este caracterizată prin actualitate, rigoare şi calitate în deplină concordanță cu exigențele sistemului naţional şi internaţional de educaţie.