Universitatea de Stat din Moldova str. Alexe Mateevici,  60 Chişinău, MD-2009 Republica Moldova bloc principal 327A

email: mktur.usm@gmail.com

tel: 067560154