La data de 28 noiembrie 2018, studenții anului 3, specialitatea Marketing și logistică, au petrecut un seminar interactiv la disciplina Logistica comerțului exterior sub coordonarea titularului disciplinei,  doamna, Bulat Veronica dr. lect. univ. cu tematica Logistica transportului în comerțul exterior, utilizând metoda interactivă de grup ”MANDALA”.

Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală activității practice, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de stimulare reciprocă și de cooperare fructuoasă. Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, observând tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului.

Mandala provine din sanscrită şi însemană cerc sacru. Aceasta este o diagramă alcătuită din mai multe cercuri, pătrate, sau alte figuri, combinate în diferite moduri reflectând simboluri ale individualităţii, adică este o reprezentare în cerc a unor elemente reprezentative care au legătură între ele şi se repetă. În activitatea didactică, metoda Mandala presupune aranjarea într-o ordine logică și ordonată a elementelor definitorii (în cazul dat: tipurile de transport utilizate) specificând factorii de influență (cost, timp, accesibilitate) care determină dinamica acestor elemente, astfel încât să se obțină o ”Mandala” (diagramă circulară) în care să se reflecte importanța fiecărui factor de influență asupra elementelor definitorii.

Metoda presupune 3 etape:

  1. Identificarea elementelor definitorii și a factorilor de influență;
  2. Fixarea conexiunilor dintre factorii de influență în ordine consecutivă, astfel încât să se obțină un cerc închis;
  3. Stabilirea priorităților în ordonarea factorilor de influență.

Restricțiile metodei sunt: toate elementele trebuie să se refere la un singur obiect, elementul nou introdus trebuie să se asocieze cu cele existente, fiecare participant introduce elementul său din proprie inițiativă, fără a ține cont de părerea celorlalți participanți.

Specificul metodei Mandala este faptul că ea promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce la sintetizarea situației reale cu materialul expus teoretic.

Scopul propus în cadrul activității a constituit posibilitatea de a cunoaște oportunitățile și amenințărie fiecărui tip de transport precum și domeniile de comerț care se potrivesc cel mai bine tipului de transport ales.

Sarcina suplimentară propusă studenților la finalizarea seminarului rezidă în punerea în practică a metodei Mandala, pe modelul căilor de transport utilizate în comerțul exterior de mărfuri, respectând etapele aplicării metodei și argumentând  opiniile propuse.

Sarcina suplimentară a fost elaborată de următorii studenți: Bortă Anastasia, Condrea Adriana, Marcu Cristina, Morari Doina, Pavlencu Alexandrina și Vicol Mihaela.

La finalizarea acestei teme, studenții au  dobândit cunoștințe și abilități în generarea de idei noi și astfel fiind motivați în viitor să participe la alte activități din cadrul universității. Această metodă stimulează controlul reciproc dintre studenți şi spiritul de iniţiativă. Fiecare membru al grupului și-a  expus liber părerea, evidenţiindu-și ingeniozitatea și câştigând siguranţă de sine. Această practică de petrecere a lucrului în grup conform metodei Mandala a oferit posibilitatea mai eficientă de a studia rolul logisticii transporturilor în comerțul exterior de mărfuri.

Autor: Pavlencu Alexandrina, stud. gr. MK1601.

Activitate de seminar la disciplina Logistica comerțului exterior Utilizarea metodei ”MANDALA” în domeniul prezentării activităților logisticii transporturilor în comerțul exterior

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *