Grupa Marketing şi Logistică, anul II, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii de Stat din Moldova în cadrul orelor de Logistică au realizat un proiect la tema Logistica depozitelor, utilizând metoda ”Explozia stelară”. La realizarea acestui proiect au fost create două grupuri, la libera alegere, care au prezentat două modele diferite într-un mod foarte creativ.

Acest proiect este o parte componentă de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare şi de aprofundare a cunoştinţelor teoretice, la disciplina logistica, cunoştinţe și abilități ce vor fi utile în practică pe parcursul profesional.

Scopul activității date constă în analiza amplasării mărfurilor în depozit și a  oportunităţilor de dezvoltare ale acestuia.

Fiecare grup a ales un depozit de tip general şi de repartizare cu produse alimentare. Depozitul ales este dotat cu climatizator, iar după forma de construcţie  — de tip închis.

În realizarea proiectului, studenţii au dat dovadă de perseverenţă, abilităţi profesionale formate pe parcursul studiilor, capacități de analiză, bună dispoziţie, entuziasm, dorinţă de cunoaştere de lucruri noi.

Realizatori:

Echipa I: Balan Ana, Horoi Loredana, Platonov Vladislava, Razlog Cristina, Talpă Doina, Toma Corina și Ursu Tatiana.

Echipa II: Chilat Cristina, Dodon Ana, Chiril Antonela, Cotorobai Nadejda și Chetrușca Elena.

Proiectul a fost elaborat  sub coordonarea doamnei Bulat Veronica, doctor în științe economice, lector universitar. Astfel de proiecte sunt binevenite în procesul didactico-educațional atât din  punct de vedere al fundamentării cunoștințelor teoretice cât și a abilităților practice.

Autor: Dodon Ana, stud. Gr. MK 1701.

Activitate de seminar la disciplina Logistica Utilizarea metodei ”Explozia stelară” în domeniul prezentării activităților logistice

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *