În baza convenției dintre Departamentul Economie, Marketing și Turism și Jolly Alon Hotel & Business Center, la data 04 noiembrie 2019, s-a desfășurat o lecție practică intitulată „Procesul de organizare a evenimentelor din Hotelul Jolly Alon de 4 stele”.

În cadrul lecției au participat studenții specialității SHTA, anul II-III și masteranzi ai programului MMHT, anul II.

Specialiștii din cadrul hotelului au informat publicul despre procesul de desfășurare și organizare a evenimentelor: conferințe, seminare, training, mese rotunde, prezentări de produse etc. Pe parcursul lecției, studenții au fost familiarizați cu rolul și importanța petrecerii manifestărilor în cadrul hotelului, de asemenea, ei au studiat baza tehnico-materială, impactul calificării personalului asupra evenimentelor, cât și procesul organizațional în structurile front și back office.

Studenții noștri au manifestat interes sporit față de informațiile și competențele practice ale  profesorilor din cadrul departamentului dl Ceaikovskii Alexandr și dl Corețchi Boris și a dnei Rusu Aliona, marketing Director, Jolly Alon Hotel & Business Center. Formarea și dezvoltarea abilităților practice are efecte vădite asupra calificării obținute a studenților și masteranzilor.

Jolly Alon Hotel & Business Center este un partener stabil al facultății Științe Economice și o bază de practică care satisface la cel mai înalt nivel toate obiectivele stagiilor de practică.

Departamentul Economie, Marketing și Turism aduce sincere mulțumiri personalului hotelului Jolly Alon pentru eforturile depuse în vederea asigurării unei instruiri de calitate.

Departamentul Economie, Marketing și Turism

fișier atașat
Activități practice ale studenților și masteranzilor în cadrul Jolly Alon Hotel & Business Center

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *