La data de 28-30 octombrie 2019, studenții grupei STHA 1801-1802, specialitatea „Servicii hoteliere, turism și agrement”, în cadrul orelor practice la disciplina „Servicii turistice” au avut parte de o nouă experiență. De data aceasta au vizitat străzile vechi ale orașului Chișinău.

Lecția practică organizată de dr., conf.univ., Corețchi Boris, a avut drept scop familiarizarea viitorilor specialiști cu potențialul turistic al orașului Chișinău, cât și cu monumentele de arhitectură care au rezistat timpului și războaielor.

Studenții au manifestat un interes deosebit de lecția dată, cât și de istoria acestor așezări.Departamentul Economie, Marketing și Turism

Orașul Chișinău – un nou produs turistic

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *