Conferința Științifică Internațională s-a desfășurat la 1-2 noiembrie, 2019. Anual această manifestare științifică este organizată de Facultatea de Științe Economice. Conferința Științifică Internațională este la a 14-cea ediție, ceea ce denotă că Facultatea Științe Economice are o maturitate și anumite tradiții în desfășurarea unor astfel de evenimente. Au participat mai mulți profesori, cercetători atât din țară cât și de peste hotarele ei. Rezultatele cercetărilor științifice au fost prezentate în ședința plenară și în cele patru secțiuni ale conferinței. Programul conferinței împreună cu rezumatele articolelor științifice au fost publicate într-o culegere specială, numită „Book of Abstract”, precedată de  publicarea articolelor pe suport electronic.

În cadrul secțiunii III. Promovarea produselor și serviciilor în contextul dezvoltării durabile  au fost prezentate rapoartele:

 1. Hămuraru M. – ”Influența reclamei asupra comportamentului consumatorului”;
 2. Bradu M., — ”Inovare – fundament al creșterii competitivității economiei naționale”;
 3. Sorocean O. –“Опыт евроинтеграции трансформируемых экономик ЦВЕ”;
 4. Horochina M. — “Human capital development as the basis for innovative enterpreneurship”;
 5. Buzdugan A., Ungurean D., — ”E-turism – premisă de comunicare digitală în industria turismului”;
 6. Bulat V. – “Conceptul analizei politicii de produse pe piață”;
 7. Antoci N. — ”Oportunități și bariere privind marketingul și logistica din Republica Moldova în contextul integrării în UE”;
 8. Ceaikovskii Al., Corețchi B. — ”Совершенствование путей привлечения международных туристических потоков”;
 9. Dilan N., -”Экономическая дифференциация стран ЦВЕ”;
 10. Dubovca M., -”Продвижение на потребительский рынок экологической чистой продукции”;
 11. Ciobanu C., Capsîzu V. – ”Inteligența artificială – o nouă etapă în dezvoltare”.

Tematicile articolelor au fost interesante pentru întreg auditoriu, fapt ce a provocat participanții la discuții și dezbateri.

Concluziile și recomandările din rapoartele prezentate au fost stipulate în procesul verbal al Conferinței și discutate cu ceilalți participanți, dar vor fi analizate ulterior în cadrul ședinței de departament și a consiliului facultății științe economice.

Aducem mulțumiri tuturor participanților pentru contribuția științifică și organizatorilor pentru buna desfășurare a conferinței. Departamentul Economie, Marketing și Turism

Conferința Științifică Internațională “Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *