În anul de studii 2018-2019, Departamentul Economie, Marketing și Turism a modificat strategia elaborării lucrului individual, în cadrul studiilor de licență. Conform acestei strategii, în semestrul IV de studii, Ciclul I – licență, la specialitatea Marketing și logistică au fost combinate următoarele două discipline: ” Merchandising și forța de vânzare” (titular de curs: Bumbu M., drd., lect. univ.) și ”Logistica stocurilor” titular de curs: Veronica Bulat, dr., lect. univ.), respectând principiul corelării maxime între competențele disciplinelor respective.

Studenții grupei MK1701 au fost împărțiți în 10 grupuri, a câte 3-4 persoane, de către titularii cursurilor, și au primit ca sarcină să simuleze o situație problemă din cadrul unui magazin. Datele primare au fost furnizate de partenerii din mediul real ai Departamentului Economie, Marketing și Turism, iar studenții doar le-au utilizat și nu au participat la procesul de colectare a datelor.

Fiecărui grup de lucru i-au fost fixate 6 obiective, câte 3 pentru fiecare disciplină, corespunzător celor trei nivele: de cunoaștere, de aplicare, de integrare, care au fost îndeplinite, raportate și prezentate la finele cursului.

În premieră, s-a introdus o componentă obligatorie și anume pagina în care fiecare membru al echipei a argumentat rolul său personal în realizarea produsului lucrului individual.

Susținerea finală a proiectelor s-a desfășurat în prezența ambilor profesori în perioada 15.04.19-25.04.19. Durata prezentării a constituit 10-15 min, fiind urmată de  întrebări suplimentare de control. Prezentările au fost evaluate individual pentru fiecare disciplină și student în parte, în funcție de cunoștințele acumulate și calitatea produsului prezentat.

Studenții au avut ocazia să simuleze niște situații concrete de gestiune a stocurilor în cadrul unui magazine, respectând principiile de merchandising și să experimenteze activitatea de integrare în mediul unui grup aleator de colegi. Această strategie reprezintă o treaptă de instruire și pregătire a studenților, potențiali masteranzi, pentru executarea lucrului individual după metoda proiectului, care este implementată, recent, la studiile de Master — Ciclul II.

Autor: Bulat Veronica, dr., lect.univ.

Realizarea strategiei lucrului individual la Ciclul I — licență, Specialitatea Marketing și Logistică

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *