Ziua a 3-a de lucru în cadrul workshop-lui a fost aplicativ-practică ce viza conlucrarea în grup a participanților.

Atelierul a fost centrat pe examinarea mijloacelor și instrumentelor pentru facilitarea promovării patrimoniului cultural, care pot fi aplicate în Republica Moldova în baza cooperării inter-instituționale, parteneriatelor publice private, precum și experiențelor comunităților.

Reprezentanții Departamentului Economie, Marketing și Turism, FȘE, USM, Corețchi Boris, dr., conf. univ. și Bulat Veronica, dr., lect. univ. au avut ca sarcină  de explorat modul în care universitățile pot contribui la consolidarea sectorului patrimoniului cultural, ei au prezentat soluții și recomandări practice privind promovarea sectorului patrimoniului cultural al Republicii Moldova.

Adresăm sincere mulțumiri experților italieni din cadrul Ministerului Bunurilor și Activităților Culturale al Republicii Italiene și organizatorilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru acest eveniment dedicat promovării și valorificării patrimoniului cultural național

Autori: B. Corețchi, dr., conf. univ.,  V. Bulat, dr., lect. univ., 

Ziua 3. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *