Programul pentru ziua a 2-a de lucru în cadrul workshop-lui a fost oferit prin exemple de programe și activități ale regiunii Mugello din Italia (raportor Simone Siliani). De asemenea, au fost prezentate exemple de politici trans-frontaliere relevante pentru patrimoniul cultural, cazul regiunii Toscana, raportor Roberto Ferrari, Director a Culturii și Cercetării regiunii Toscana.

Partenerii naționali, de asemenea, au prezentat experiența Republicii Moldova în promovarea patrimoniului cultural. Svetlana Pociumban, șef Direcție Patrimoniu Cultural, MECC, împreună cu Andrei Cojocaru, consultant superior din Secția Juridică a MECC, au prezentat un comunicat cu genericul: Instituțiile de cultură din Republica Moldova: observatori pasivi sau promotori ai transformărilor.

Victor Popovici a redat experiența Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, prin bunele practici în domeniul promovării patrimoniului cultural (exemplul proiectelor).

În baza discursurilor, participanții au intervenit cu întrebări, sugestii etc. despre bunele practici și reușite din regiunile italiene, cât și ale Republicii Moldova.

Reprezentanții Departamentului Economie, Marketing și Turism, FȘE, USM, Corețchi Boris, dr., conf. univ. și Bulat Veronica, dr., lect. univ. participă activ în cadrul atelierului de lucru în vederea acumulării practicilor și experienței din domeniul promovării patrimoniului cultural al Republicii Moldova și Italia, organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului Twinning MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26).

Mulțumim organizatorilor pentru invitație. Autori: B. Corețchi, dr., conf. univ.,  V. Bulat, dr., lect. univ., 

Ziua 2. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *