În perioada 3-5 aprilie 2019, membrii Departamentului Economie, Marketing și Turism, FȘE, USM, Corețchi Boris, dr., conf. univ. și Bulat Veronica, dr., lect. univ. participă la workshop-ul intitulat  „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova”, organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului Twinning MD 13 ENPI OT 01 16 (MD/26).

Atelierul de lucru este centrat pe examinarea mijloacelor și instrumentelor pentru facilitarea promovării patrimoniului cultural, care pot fi aplicate în Republica Moldova în baza cooperării inter-instituționale, parteneriatelor publice-private, precum și experiențelor comunităților.

Activitatea presupune participarea departamentelor universitare, angajaților muzeelor, angajaților direcțiilor și secțiilor de cultură, operatorilor turismului cultural, ONG-urilor, în număr total de 40 participanți.

Ziua 1 este destinată componentei teoretice, care include următoarele aspecte:

  • Promovarea patrimoniului cultural: ce presupune și de ce este important? (raportor: Luisa De Marco)
  • Principii și criterii pentru promovarea sustenabilă a patrimoniului cultural pe termen lung. (raportor: Simone Siliani TBC)
  • Abordări în promovarea patrimoniului cultural centrate pe comunitatea și orientate spre cetățeni. (raportor: Luisa De Marco)
  • Cadrul legislativ și de politici în Republica Moldova: situația curentă, oportunități și deficiențe (raportori: Svetlana Pociumban, Andrei Cojocaru)
  • Cadrul legislativ și de politici în domeniul cooperării inter-instituționale și PPP. (raportor: Roberto Ferrari)
  • Integrarea promovării patrimoniului cultural în programele teritoriale (raportor: Silvia Patrignani)
  • Cadrul legal/politic pentru stimulente și facilități fiscale/financiare (raportor: Simone Siliani)

Membrii departamentului Economie, Marketing și Turism, FȘE, USM, participă în cadrul acestor activități cu scopul diseminării practicilor bune, cât și preluarea experienței italiene de promovare a patrimoniului cultural prin aplicarea lor în practica națională.

Autori: V. Bulat, dr., lect. univ.,  B. Corețchi, dr., conf. univ.

„Oricare ar fi drepturile de proprietate, distrugerea unui monument istoric nu trebuie să fie tolerată. Există două lucruri într-un edificiu: folosința și frumusețea sa. Folosința aparține proprietarului, frumusețea, lumii; a o distruge înseamnă a-ți depăși drepturile.”
Victor Hugo, 1825

 

Workshop cu genericul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *