Grupa SHTA 1701,  Facultatea Ştiinţe Economice, USM, în cadrul orelor de seminar la disciplina ”Logistica și distribuția în turism”  au realizat, în data de 20.02.2019, două proiecte la tema ”Logistica distribuției în activitatea de turism” utilizând metoda interactivă ”Explozia stelară”. Scopul activității de seminar a fost de a efectua o analiză comparativă a structurării volumului de informație în două modalități diferite, în cadrul aceleiași metode, pentru identificarea soluțiilor de distribuție utilizate în activitatea turistică. La realizarea acestui proiect au fost create două grupuri, la liberă alegere, care au prezentat două modele diferite într-un mod foarte creative.

Activitatea este o parte componentă de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare şi de aprofundare a cunoştinţelor teoretice în activitatea practică, cunoştinţe ce vor fi de ajutor pe tot parcursul profesional al fiecărui membru de grup.

Participanții primului grup: Arabadji Corina, Tănase Eugenia, Talpă Snejana, Badaneu Elena, Bagmanean Asea, Șchiopu Irina, Panasiuc Cristina.

Sarcina propusă grupului de lucru a constituit analiza amplasării optime a centrelor de agrement din cadrul unui edificiu de distracții, reieșind din fluxul de vizitatori în diferite perioade estivale, precum și analiza  oportunităţilor de dezvoltare ale acestuia. În cazul grupului dat, grupul a elaborate un model cu trei centre cu capacitate maximă de deservire și suplimentar două cu capacitate parțială de deservire. Condițiile inițiale presupun deservirea unui flux maxim de 250 vizitatori, 120 dintre care au un termen de ședere mai lung de 4 ore, iar durata activității contituie 10 ore de muncă/zi.

Participanții celui de-al doilea grup: Buruiană Iulia, Cîrlan Ana, Galea Olivia, Iațco Veronica, Lefter Adriana, Morei Otilia, Novac Valeria.

Sarcina propusă acestui grup a constituit analiza modelelor construirii unui itinerar optim de vizită a edificiilor cu valoare istorico-culturală, reieșind din restricții concrete de timp și buget. În cazul grupului dat, a fost analizată o rețea de 5 edificii social-culturale, amplasate într-o rază de 2 km., care trebuiau vizitate în două zile, cu program de vizită de 6 ore/zi, având bugetul de 400 lei/zi. Modelul presupune pauze pentru o masă de bază și două gustări pe zi.

În realizarea proiectului studenţii au dat dovadă de perseverenţă, abilităţi profesionale formate pe parcursul studiilor, bună dispoziţie, entuziasm, dorinţă de cunoaştere de lucruri noi şi analiză.

La finalizarea acestei teme, studenții au  dobândit cunoștințe și abilități în generarea de idei noi și astfel fiind motivați în viitor să participe la alte activități din cadrul universității.

Proiectul a fost elaborat  sub coordonarea titularului disciplinei, doamnei Bulat Veronica, dr., lect. univ., căreia îi aducem mulţumiri pentru implicarea grupei în acţiuni de acest fel, căci din  punct de vedere al fundamentării cunoștințelor teoretice cu cele practice, aceste proiecte sunt binevenite în procesul didactico-educațional.

Autor: Galea Olivia, gr. SHTA 1701.

Activitate de seminar la disciplina Logistica și distribuția în turism Utilizarea metodei interactive ”Explozia stelară” Participanți: studenții specialității Servicii hoteliere, turism și agrement, anul II.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *