În data de 18 februarie 2019 Serviciul Public de ocupare din Republica Moldova a aniversat 28 ani de activitate. Acest eveniment a fost marcat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), organizând, la sediul instituției, Ziua Ușilor Deschise.

În urma parteneriatului dintre Facultatea Științe Economice a Universității de Stat din Moldova și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, au participat, la acest eveniment studenții anului III atât de la specialitățile Departamentului Economie, Marketing și Turism cât și de la celelalte departamente ale Facultății Științe Economice.

Scopul acestei activități a constituit familiarizarea studenților cu spectrul serviciilor acordate de ANOFM în contextul integrării tinerilor specialiști pe piața muncii din Republica Moldova.  

Vizitatorii au avut parte de prezentări privind rolul ANOFM în dezvoltarea carierei diferitor categorii de clienţi: serviciile prestate, măsurile implementate de subdiviziuni teritoriale; aspecte ale Legi nr.105 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj;  situaţia actuală pe piaţa muncii; migraţia forţei de muncă, aspecte privind riscurile şi consecinţele migraţiei ilegale. O activitate interactivă care a trezit interes și a implicat interacțiunea tinerilor a fost prezentarea privind tehnici de căutarea a unui loc de muncă și prezentarea instrumentelor web de informarea administrate de ANOFM.

Studenții au participat activ în cadrul lucrărilor evenimentului organizat și au manifestat un interes sporit pentru această activitate.

Autor: Veronica BULAT dr., lect. univ.

Participare studenților la Ziua Ușilor Deschise organizată la sediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *