Ziua 3. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Ziua 3. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări  pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Ziua a 3-a de lucru în cadrul workshop-lui a fost aplicativ-practică ce viza conlucrarea în grup a participanților. Atelierul a fost centrat pe examinarea mijloacelor și instrumentelor pentru facilitarea promovării patrimoniului cultural, care pot fi aplicate în Republica Moldova în

Ziua 2. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Ziua 2. Workshop „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări  pentru Republica Moldova” 3-5 aprilie 2019

Programul pentru ziua a 2-a de lucru în cadrul workshop-lui a fost oferit prin exemple de programe și activități ale regiunii Mugello din Italia (raportor Simone Siliani). De asemenea, au fost prezentate exemple de politici trans-frontaliere relevante pentru patrimoniul cultural,

Workshop cu genericul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări pentru Republica Moldova”

Workshop cu genericul „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări  pentru Republica Moldova”

În perioada 3-5 aprilie 2019, membrii Departamentului Economie, Marketing și Turism, FȘE, USM, Corețchi Boris, dr., conf. univ. și Bulat Veronica, dr., lect. univ. participă la workshop-ul intitulat  „Promovarea patrimoniului cultural, susținerea cercetării/creativității, sprijinirea comunităților locale. Oportunități, soluții și provocări